یادداشت کارگاه عکس

علی نصوری
تاریخ انتشار: یکشنبه 22 اکتبر 2017 | 09:32 ق.ظ
یادداشت کارگاه عکس روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ دومین کارگاه عکس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با موضوع “ماهیت عکسها” برگزار گردید. در این کارگاه مباحث تکمیلی سطح ذهنی و طراحی ذهنی  در ماهیت عکس ها مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه موضوعاتی کلی همچون “معنا و دلیل بی ثبات بودن آن” و “شایستگی تصاویر” مورد بحث جمع قرار […]

روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ دومین کارگاه عکس انجمن سینمای جوانان استان بوشهر با موضوع “ماهیت عکسها” برگزار گردید.

در این کارگاه مباحث تکمیلی سطح ذهنی و طراحی ذهنی  در ماهیت عکس ها مورد بررسی قرار گرفت. بعلاوه موضوعاتی کلی همچون “معنا و دلیل بی ثبات بودن آن” و “شایستگی تصاویر” مورد بحث جمع قرار گرفت و هر کدام از اعضاء نظرات و تحلیل خود را با علی نصوری، ارایه کننده کارگاه به اشتراک گذاشتند.

موضوع “معنا و دلیل بی ثبات بودن آن” به مفاهیم و معانی متفاوت در هر زمینه عکاسی می پردازد؛ اینکه زمینه مشاهده عکس باعث تغییر در معنا می شود، اینکه گذر زمان، شرایط اجتماعی، فرهنگ عکاس و بیننده عکس، آگاهی و دانش بیننده، تجربیات شخصی، قراردادهای بصری دوره های مختلف، سلایق و نظریه های زیباشناسانه چگونه معنای تصویر را تغییر می دهد.

موضوع “شایستگی تصاویر و دلیل کمیاب بودن آن”  به رابطه ی بیننده عکس و عکاس، تعاریف غلط “خوب بودن” یک عکس  و نادرستی  ارایه یک چهارچوب یا فرمول خاص  برای تعریف یک “عکس خوب “  مورد مباحثه قرار گرفت. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر  بتوان لیستی قطعی از عوامل مهم را تهیه کنیم، در آن صورت همه عکس ها شبیه هم می شدند و همین مساله است که باعث سحرآمیز شدن این رسانه شده است.

نتیجه تمامی موارد این است که تمرکز بر روی سوژه ای خاص در مدت زیاد، تنها راه مانوس شدن با سوژه و همدلی با موقعیت آن برای عکاسی کردن است و تلاش بسیار عکاس برای نزدیک شدن و ارتباط مداوم با سوژه در راستای خلق تصاویر عکاسی راضی کننده، ضروری است؛ همه عکاسان خوب عموما بیشتر عکس می گیرند، تعهدی عمیق و رابطه ای تنگاتنگ با سوژه ها دارندو به وسیله ی این رسانه، فهم و علاقه شان را نسبت به موضوعات انتقال می دهند و این موضوع واقعیت دارد.

تصاویر برتر، به واقع نمایانگر درونیات عکاس هستند، و از همین راه است که “ سبک در عکاسی “ با وجود این رابطه ی نزدیک  پدیدار می شود. انتخاب سوژه، علاقه عکاس را نشان می دهد، سبک عکاسی او نیز نوع نگرشش به زندگی را نمایان می کند.

 

 

آخرين اخبار
پر بحث ترين
پروژه ملاقات با بوشهر
فراخوان اولین جشنواره ملی عکس بوشهر
محل كد آمار